top of page
Vintage Maps 1

יצירת לוח חזון והשראה

אחד הכלים להנעה ושינוי הוא יצירת חזון.  החזון הוא תמונה עתידית ואידאלית של "העצמי" ומתרכז בהווה שלך- בעצמך, בהכרה בחוזקות, בערכים המניעים אותך, במתנות בהן בורכת, בחלומות ובשאיפות, למעשה בכל דבר אשר גורם לך להרגיש עילוי והשראה.  החזון הוא "האני" המתפקד במיטבו על מנת להגשים את ייעודו.

למה חשוב שיהיה לנו לוח חזון והשראה?

תהליך היצירה תומך ועוזר לנו להגדיר מטרה ולהתמקד בה, דרך הלוח נוכל להתבונן על הזהות שלנו מקרוב ולייצר מחויבות אמיתית לתהליך ולאורך זמן. לוח החזון וההשראה מעניק משמעות ערכית לעשייה השוטפת ובכך יוצר אנרגיה המניעה לשינוי, שיפור ומצוינות אישית באמצעותו נוכל לייצב בסיס והמשכיות.

מה יהיה בסדנה?

  • נעמיק ונחדד את ההבנה "מה אני רוצה שייקרה בחיי?"

  • איזו מציאות רצויה לי ואיזו תיטיב עימי?

  • נתבונן פנימה דרך תנועה, מדיטציה ושימוש ביישומים של ש.י.ט.ה

  • אני במיטבי

  • עקרון השפע

  • עקרון ההנהגה

bottom of page