top of page

איך מתנהלים בצורה מיטיבה? 

Traveller's Compass

"סדר היום שלי מטורף"

"אני מתישה את עצמי עד קצה גבול היכולת"

"אין לי זמן לעצמי"

"מה באמת חשוב לי?"

"מה עושה לי טוב?"

מי מאיתנו לא שמע את עצמו אומר את הדברים הללו?

בעידן של תמורות משתנות כל אחת ואחד מאיתנו נדרש להתבוננות, למידה והתפתחות.  לשם כך עלינו לפתח יכולת לניהול עצמי מודע על ידי סימון הדרך, הכרה וכבוד לערכי חיינו ויצירת מנגנון להנעה עצמית.

כיצד נעשה זאת?

הסדנא בנויה מ-8 מפגשים קבוצתיים (בני שלוש שעות) ומשלבת ליווי מקוון בשלושה שלבים:

BE- מי אנחנו ולמה אנו כאן? לאן פנינו מועדות? מהי תמונת החיים אותה אנו מבקשים לעצמנו בה אנו שמחים, מסופקים ובתחושת מלאות? מהו האופן בו אחווה את חיי בסנכרון מלא למי שאני?

אלו הן שאלות BE.

DO- מהו הפער בין המקום בו נמצא למקום בו אני שואף להיות? מהי הדרך לצמצום הפער? כיצד אתהלך בדרך יום אחר יום?

אלו הן שאלות DO

+ האם אני הולך בדרך שניסחתי לעצמי? האם יש משהו שהייתי רוצה לשנות או להתאים?

הפלוס בין ה-BE  ל-DO מאפשר להתבונן ולדייק וכך לנהל את חיינו בהתאם לתמונה המיטבית האישית ולא של אחרים.

מה תדע בסוף הסדנה?

לארגן מחדש את חייך

להעניק לעצמך יותר

להציב מטרות ולהגשימן

להכיר בחוזקות שלך

לחיות על פי הערכים שלך

לשמור על איזון

bottom of page